Zoals we onlangs lieten weten in onze Nieuwsbrief, heeft de ABN-AMRO bank ons verplicht om een nieuwe, zakelijke rekening te openen. De rekening die we al vanaf onze oprichting kennen, blijkt namelijk bedoeld te zijn voor particuliere rekeninghouders. Verenigingen en stichtingen vallen daar echter niet onder.

Onze nieuwe IBAN is: NL46 ABNA 0100 7092 06.

De BIC-code blijft onveranderd.

De oude rekening blijft nog even bestaan naast de nieuwe rekening, maar zal op termijn worden afgesloten. Als je dus geld wil overmaken naar onze stichting, gebruik je liefst meteen de nieuwe IBAN.