Donderdagavond 14 november 2019 werd in het museumcafé van het prestigieuze In Flanders Fields Museum te Ieper het nieuwe boek van John Verpaalen boven de doopvont gehouden. Meer dan 150 belangstellenden waren naar de beroemde Lakenhallen gekomen, waarin het museum is gehuisvest, om de voorstelling van het boek mee te maken. Daaronder ook een vijftiental Nederlanders en verschillende molenaars. De nieuwe uitgave heet ‘Molens van de frontstreek’. Het is het eerste boek dat ooit door Stichting Levende Molens is uitgegeven.

Molens verbroederen

Het werd een geanimeerde bijeenkomst van molenvrienden en geïnteresseerden in de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. De avond werd geopend door Piet Chielens, museumdirecteur en ‘master of ceremony‘.  Hij gaf het woord aan Dimitry Soenen, schepen van musea in Ieper en voorzitter van het In Flanders Fields Museum. Daarna betrad Alain Goublomme het spreekgestoelte. Alain is niet alleen voorzitter van de overkoepelende vereniging Molenforum Vlaanderen, maar ook eindredacteur van het periodiek Vlaamse Molens.  Tenslotte was het de beurt aan de auteur zelf, die aan de hand van een Power Point presentatie een beeld schetste van de ontstaansgeschiedenis en thematiek van ‘Molens van de frontstreek.’ Tussendoor waren er een aantal muzikale intermezzo’s die verzorgd werden door leerlingen van de Ieperse muziekacademie. Na afloop werd door de Stad Ieper een receptie met een drankje aangeboden. De sfeer was gezellig. “Molens verbroederen”, stelde een van de aanwezigen vast.

Vernieuwde uitgave

Intussen ontstond een stormloop op de tafels waar de boeken konden worden afgehaald, resp. aangekocht. Paulus en Marion van Roemburg die namens onze stichting aanwezig waren, hadden hun handen vol en kregen assistentie van Philips Woets, voorzitter van de heemkundekring Selebeke. Ook John Verpaalen moest flink aan de bak, want er ontstonden lange rijen van mensen die hun nieuwe aanwinst door de auteur wilden laten signeren. Hoewel ‘Molens van de frontstreek’ al in 1995 is verschenen bij uitgeverij De Klaproos, is de nieuwe uitgave veel meer dan een simpele herdruk. Het pas verschenen werk is met 320 pagina’s ruim anderhalf keer zo dik als zijn voorganger en telt bovendien tientallen extra afbeeldingen. Veel van deze foto’s zijn bijzonder zeldzaam en soms nooit eerder gepubliceerd. Maar liefst veertien molens, waarvan 24 jaar geleden nog geen afbeelding bekend of beschikbaar was, hebben in het nieuwe boek alsnog een gezicht gekregen. De belangrijkste aanpassing is te vinden in het hoofdstuk over de stad Ieper. Omvatte dit in de eerste druk amper vier pagina’s met wat algemene informatie, in de nieuwe uitgave komen alle 22 molens aan bod die het stadje heeft gekend vanaf de Belgische onafhankelijkheid tot aan de Eerste Wereldoorlog!

Helft verkocht

Van de totale oplage van 600 exemplaren is intussen al meer dan de helft over de toonbank gegaan! Het boek is onder meer te koop in het reeds genoemde In Flanders Fields Museum (museumwinkel) en in veel Standaard boekhandels. Uiteraard is het ook te verkrijgen via onze stichting. De prijs is € 34,95 (exclusief eventuele verzendkosten). Het ISBN-nummer: 978-90-829591-3-0 .

Hieronder enkele impressies van deze onvergetelijke avond. De foto’s zijn gemaakt door Harmannus Noot en Eddy De Saedeleer.